ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Szkoła dla rodziców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, iż w  miesiącu lipcu  rozpoczęła swoją działalność  „Szkoła dla Rodziców”.  Zajęcia prowadzone są w  budynku  byłej  Szkoły Podstawowej w Ławicach.