ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 17A
14-200 Iława
 
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:15 - 15:15
 
 NIP: 744 12 57 832
REGON: 004450208
tel. 89 644 30 44
 
email:
 
Kierownik przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 14:00.
 
Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują następujące numery rachunków bankowych Gminy Iława:
 
Rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Iława – 35 8831 0002 2001 0100 0970 0001
 • Wpłaty za usługi opiekuńcze
 • Nienależnie pobrane świadczenie z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, stypendiów
 • Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
Rachunek do spłat Funduszu Alimentacyjnego – 67 8831 0002 2001 0100 0970 0007
 • Kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych
 • Wpłaty z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych
 
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020
W WERSJI PAPIEROWEJ OD 1 SIERPNIA 2019R.
CODZIENNIE (od poniedziałku do piątku) OD 9:00 DO 14:00
- ŚWIADCZENIA RODZINNE
- ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)
- ŚWIADCZENIE 300+
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
- STYPENDIA SZKOLNE
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 17a, 14-200 Iława, e-mali: .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Roporządzenia).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2018.217).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile przepis prawa nie stanowi inaczej.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.
 10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia.
 
O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych (punkt 3) i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podawania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą państwo przez wydział merytoryczny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-16 13:58:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-16 13:58:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-20 09:09:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »