ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-01-18
Termin składania dokumentów
2023-02-01 10:00:00
Stanowisko
Psycholog
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej