ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
NAJNOWSZE INFORMACJE 10887
XX Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych 2077
GOPS IŁAWA 4239
Statut 152
Uchwały dot. Statutu 298
Uchwały 579
Regulamin organizacyjny GOPS IŁAWA 553
Regulamin organizacyjny 0
Regulamin pracy 0
Kodeks etyczny 2
Schemat organizacyjny 4
Ocena zasobów pomocy społecznej 964
Budżet 231
Sprawozdania finansowe 5045
KADRA GOPS IŁAWA 12901
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 146816
KOPERTA ŻYCIA 3049
POMOC SPOŁECZNA 10486
Rejony pracowników socjalnych 3952
Instytucje pomocy społecznej 12395
Rodzaje świadczeń 1763
Zasiłek stały 1377
Zasiłek okresowy 1173
Zasiłki celowe 1090
Usługi opiekuńcze 1120
Dom Pomocy Społecznej 1199
ŚWIADCZENIA RODZINNE 7239
Terminy składania wniosków 2883
Rodzaje świadczeń rodzinnych 1026
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 2721
Dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny 2016/2017 1698
WYPRAWKA DLA MALUCHA 2499
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) 1896
Świadczenie rodzicielskie (tzw. "kosiniakowe") 1724
Zasiłek pielęgnacyjny 1689
Świadczenie pielęgnacyjne 1397
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1533
Wnioski do pobrania 3834
STYPENDIA 1213
Terminy składania wniosków 2311
Wnioski do pobrania 866
DODATEK OSŁONOWY 3645
DRUKI DO POBRANIA 1597
PRZEMOC W RODZINIE 6816
Skład Zespołu Interdyscyplinarnego 428
Terminy spotkań ZI 486
Akty prawne 6426
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2989
Terminy składania wniosków 1715
Terminy wypłat FA 1527
Wnioski do pobrania 754
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500) 5898
Terminy składania wniosków 2406
ASYSTENT RODZINY 1705
OPIEKA 75 PLUS 1210
DOŻYWIANIE 969
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 12824
BANK ŻYWNOŚCI 1534
Bank Żywności Podprogram 2021 733
Bank Żywności Podprogram 2020 1237
Bank Żywności Podprogram 2019 1583
Bank Żywności Podprogram 2018 1432
Bank Żywności Podprogram 2017 4525
Informacje 3313
Bank Żywności Podprogram 2016 1530
Informacje 3217
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OD STYCZNIA 2021 3087
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130.000 ZŁ 10019
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 878
Klub Integracji Społecznej Gminy Iława z/s w Ławicach 3672
DOBRY START- 300 PLUS 3619
Terminy składania wniosków 575
Wnioski do pobrania 590
PROJEKTY 12
Aktualności 13454
KURS NA AKTYWNOŚĆ 6090
Przystań dla rodziny 1115
Szkoła dla rodziców 1669
Model Lokalnej Współpracy 0
Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną 5
Pfron 634
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 88706
Aktualne 190460
W toku 56863
Wyniki 66258
Archiwalne 68853
Wyniki innych postępowań 47834
Postępowania do 30.000 euro 80358
Plan zamówień 12139
Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną 8845
Aktualne 9079
W toku 25671
Wyniki 12446
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 484
Wnioski do pobrania 658
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 617
Wnioski do pobrania 751
SENIOR PLUS 19667
KLUB SENIORA 20170
Klub Seniora w Ławicach 0
OGŁOSZENIA 25627
DOOR TO DOOR 4116
KOMPLEKSOWA KONCEPCJA TRANSPORTU OSÓB Z POTRZEBĄ WSPARCIA W ZAKRESIE MOBILNOŚCI W GMINIE IŁAWA NA LATA 2021-2024 524
OPIEKA WYTCHNIENIOWA 4437
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 319
INFORMACJE O NABORZE 14200

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zapytania ofertowe 192117
Model Lokalnej Współpracy 526
Strona główna 12160
Rejestr zmian 209122
Redakcja biuletynu 2501
Mapa serwisu 2667
Statystyki 6465
RODO 1123
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 342
DEKLARACJE 337
Deklaracja dostępności 869
« powrót do poprzedniej strony